Kulturreferat für Oberschlesien

Hilfe

Inhaltsverzeichnis

Search
Close this search box.

Suche

Sprache

PR-Fotos-SHOS-OSLM-Nonnenacher-2021-206-ppytogg6wqnubjzhilo01vitoa1zyfoiuvte2cdzlc
PR-Fotos-SHOS-OSLM-Nonnenacher-2021-206-ppytogg6wqnubjzhilo01vitoa1zyfoiuvte2cdzlc

Kulturní oddělení

V souladu s dalším rozvojem koncepce spolkové vlády v oblasti podpory kultury podle § 96 spolkového zákona o vyhnancích byl 1. března 2017 v rámci nadace Haus Oberschlesien (Hornoslezský dům) zřízen kulturní odbor pro Horní Slezsko.

Kulturní referent podporuje široce zaměřený a také přeshraniční přenos poznatků o kultuře a historii Horního Slezska a spolupráci s Polskem a Českou republikou. Věnuje se kultuře a historii historického Horního Slezska, dnešních polských vojvodství Opolského a Slezského a moravskoslezské části České republiky. Kulturní oddělení poskytuje informace o různých aspektech a propojeních regionální kultury a historie a seznamuje s nimi veřejnost v Německu, Polsku a České republice.

 

Kulturní oddělení regionálních muzeí, zabývající se kulturou a dějinami Němců ve východní Evropě, působí jako zprostředkovatelé kulturních projektů s vlastním financováním, zejména v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých. Cílem jejich práce je předávání znalostí dalším šiřitelům a příjemcům doma i v zahraničí. Nabídka akcí sahá od přednášek, čtení, koncertů a filmových projekcí až po výstavy, semináře, workshopy, exkurze a studijní cesty pro různé cílové skupiny.

 

Náš kulturní referent Dr. David Skrabania se ujal své funkce 1. listopadu 2019. Tato pozice, kterou v roce 2017 zřídil zmocněnec spolkové vlády pro kulturu a média, podporuje široce efektivní a přeshraniční předávání znalostí o historii a současnosti Slezska. K tomuto účelu slouží také projektová spolupráce a financování projektů.

 
 

Kontakt:
Stiftung Haus Oberschlesien
Oberschlesisches Landesmuseum
Bahnhofstraße 71
D-40883 Ratingen
E-Mail: skrabania(at)oslm.de
Fon: +49 (0) 21 02 – 965 434